TCU v. HoustonBaptist 3.11.11 - wittepix
BK2G7687

BK2G7687